Selected
Р.б. Шифра Испит Семестар Студије Испитни рок Датум Наставник Бр.кандидата
1. A31 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
2. A32 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Саша Л. Атанасов 0
3. A33 Међународно јавно право 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Дејан М. Мировић 0
4. AX11 Српска правна историја 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
5. AX12 Основи економске политике ЕУ 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
6. AX14 Криминална политика 5.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Здравко В. Грујић 0
7. A35 Управно право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
8. A36 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
9. A37 Радно право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Слободанка П. Перић 0
10. AX15 Парламентарно право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
11. AX16 Међународно радно право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
12. AX19 Међународно финансијско право 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
13. AX18 Психологија кривичног поступка 6.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
14. A41 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
15. A42 Међународно трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Гордана М. Дамјановић 0
16. AX20 Организационо процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
17. AX21 Посебно управно право 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
18. AX22 Пореско процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
19. AX24 Менаџмент предузећа 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
20. AX25 Посебни кривични поступци 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
21. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
22. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
23. A46 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
24. A47 Криминологија са пенологијом 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Здравко В. Грујић 0
25. AX26 Међународно кривично право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Драган М. Благић 0
26. AX27 Социјално право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
27. AX29 Основи права ЕУ 7.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
28. AX30 Међународни економски односи 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
29. AX33 Дипломатско и конзуларно право 8.сем. Основне академске студије права 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
30. AX14 Криминална политика 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
31. A41 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
32. A42 Међународно трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 12:00 Гордана М. Дамјановић 0
33. AX20 Организационо процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
34. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
35. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
36. A46 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
37. A47 Криминологија са пенологијом 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Владимир В. Вековић 0
38. AX26 Међународно кривично право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
39. AX29 Основи права ЕУ 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2008.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
40. A22 Кривично право 3.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Драган М. Благић 0
41. AX5 Правно нормирање 3.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Сава Н. Аксић 0
42. AX6 Локална самоуправа 3.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
43. A24 Породично право 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
44. A25 Наследно право 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
45. A26 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
46. AX7 Предузетништво 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
47. AX8 Посебне истражне радње 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
48. AX9 Криминалистика 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
49. A31 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
50. A32 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Саша Л. Атанасов 0
51. A33 Међународно јавно право 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Дејан М. Мировић 0
52. AX11 Српска правна историја 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
53. AX12 Основи економске политике ЕУ 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
54. AX13 Упоредни политички системи 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
55. AX14 Криминална политика 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Здравко В. Грујић 0
56. A35 Управно право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
57. A36 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
58. A37 Радно право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Слободанка П. Перић 0
59. AX15 Парламентарно право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
60. AX16 Међународно радно право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
61. AX19 Међународно финансијско право 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
62. AX18 Психологија кривичног поступка 6.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
63. A41 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
64. A42 Међународно трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Гордана М. Дамјановић 0
65. AX20 Организационо процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
66. AX21 Посебно управно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
67. AX22 Пореско процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
68. AX24 Менаџмент предузећа 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
69. AX25 Посебни кривични поступци 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
70. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
71. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
72. A46 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
73. A47 Криминологија са пенологијом 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Здравко В. Грујић 0
74. AX26 Међународно кривично право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Драган М. Благић 0
75. AX27 Социјално право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
76. AX29 Основи права ЕУ 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
77. AX30 Међународни економски односи 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
78. AX33 Дипломатско и конзуларно право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
79. A21 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
80. А21.1 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
81. А24.1 Породично право 4.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
82. А31.1 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
83. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
84. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
85. А46.1 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
86. А41.1 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
87. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
88. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
89. A11 Увод у право 1.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Сава Н. Аксић 0
90. A12 Социологија 1.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:00 Данијела . Здравковић 0
91. A13 Правна историја 1.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Огњен Б. Вујовић 0
92. A14 Уставно право 2.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
93. A15 Основи економије 2.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
94. A16 Страни језик (Енглески језик) 2.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 12:00 Маја П. Станојевић Гоцић 0
95. AX2 Реторика 2.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
96. A21 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
97. A22 Кривично право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Драган М. Благић 0
98. AX3 Основи социлогије права 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:30 Данијела . Здравковић 0
99. AX5 Правно нормирање 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Сава Н. Аксић 0
100. AX6 Локална самоуправа 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
101. A24 Породично право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
102. A25 Наследно право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
103. A26 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
104. AX7 Предузетништво 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
105. AX8 Посебне истражне радње 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Мирјана В. Ђукић 0
106. AX9 Криминалистика 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Мирјана В. Ђукић 0
107. A31 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
108. A32 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Мирјана В. Ђукић 0
109. A33 Међународно јавно право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Дејан М. Мировић 0
110. AX11 Српска правна историја 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
111. AX12 Основи економске политике ЕУ 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
112. AX13 Упоредни политички системи 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
113. AX14 Криминална политика 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
114. A35 Управно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
115. A36 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
116. A37 Радно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Слободанка П. Перић 0
117. AX15 Парламентарно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
118. AX16 Међународно радно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
119. AX19 Међународно финансијско право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
120. AX18 Психологија кривичног поступка 6.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Мирјана В. Ђукић 0
121. A41 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
122. A42 Међународно трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 12:00 Гордана М. Дамјановић 0
123. AX20 Организационо процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
124. AX21 Посебно управно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
125. AX22 Пореско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
126. AX24 Менаџмент предузећа 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
127. AX25 Посебни кривични поступци 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Мирјана В. Ђукић 0
128. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
129. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
130. A46 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
131. A47 Криминологија са пенологијом 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Владимир В. Вековић 0
132. AX26 Међународно кривично право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
133. AX27 Социјално право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
134. AX29 Основи права ЕУ 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
135. AX30 Међународни економски односи 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
136. AX1 Правна и пословна комуникација 2.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
137. AX10 Права детета 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
138. AX33 Дипломатско и конзуларно право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
139. А472 Пенологија 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Владимир В. Вековић 0
140. А13.1 Правна историја 1.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
141. А13.2 Римско право 1.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Огњен Б. Вујовић 0
142. А21.1 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
143. А24.1 Породично право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
144. А25.1 Наследно право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
145. А31.1 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
146. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
147. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Драган М. Вујисић 0
148. А46.1 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Јелена М. Беловић 0
149. А41.1 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - високошколска јединица у Врању 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
150. A21 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Душко М. Челић 0
151. A11 Увод у право 1.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Сава Н. Аксић 0
152. A12 Социологија 1.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Урош В. Шуваковић 0
153. A13 Правна историја 1.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 0
154. A14 Уставно право 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 14:00 Бојан Ч. Бојанић 0
155. A15 Основи економије 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 0
156. A16 Страни језик (Енглески језик) 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Ирена М. Пантић 0
157. A171 Кореспонденција 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Дејан М. Мировић 0
158. AX2 Реторика 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:30 Огњен Б. Вујовић 0
159. A22 Кривично право 3.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 14:00 Драган М. Благић 0
160. AX3 Основи социлогије права 3.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Урош В. Шуваковић 0
161. AX6 Локална самоуправа 3.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Дејан М. Мировић 0
162. A24 Породично право 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
163. A25 Наследно право 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:30 Срђан М. Радуловић 0
164. A26 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:30 Данијела З. Петровић 0
165. AX7 Предузетништво 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 0
166. AX8 Посебне истражне радње 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:30 Саша Л. Атанасов 0
167. AX9 Криминалистика 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:30 Саша Л. Атанасов 0
168. A31 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Срђан М. Радуловић 0
169. A32 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Саша Л. Атанасов 0
170. A33 Међународно јавно право 5.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:00 Дејан М. Мировић 0
171. AX11 Српска правна историја 5.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:30 Огњен Б. Вујовић 0
172. A35 Управно право 6.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 14:00 Бојан Ч. Бојанић 0
173. A36 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 14:00 Сузана М. Димић 1
174. A37 Радно право 6.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Слободанка П. Перић 1
175. AX18 Психологија кривичног поступка 6.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:30 Саша Л. Атанасов 0
176. A41 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
177. A42 Међународно трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:00 Гордана М. Дамјановић 0
178. AX22 Пореско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 14:00 Сузана М. Димић 0
179. AX24 Менаџмент предузећа 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 0
180. AX25 Посебни кривични поступци 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:30 Саша Л. Атанасов 0
181. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Драган М. Вујисић 0
182. A45 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Јелена М. Беловић 0
183. A46 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Јелена М. Беловић 0
184. A47 Криминологија са пенологијом 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 14:00 Здравко В. Грујић 0
185. AX1 Правна и пословна комуникација 2.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Дејан М. Мировић 0
186. AX33 Дипломатско и конзуларно право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 14:30 Дејан М. Мировић 0
187. А13.1 Правна историја 1.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 0
188. А13.2 Римско право 1.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 0
189. А24.1 Породично право 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 1
190. А21.1 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Душко М. Челић 0
191. А25.1 Наследно право 4.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:30 Срђан М. Радуловић 0
192. А31.1 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Срђан М. Радуловић 0
193. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Драган М. Вујисић 0
194. А45.1 Трговинско право 8.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Јелена М. Беловић 0
195. А46.1 Међународно приватно право 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Јелена М. Беловић 0
196. А41.1 Грађанско процесно право 7.сем. Основне академске студије права - центар у Краљеву 2014.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
197. 20.ОО0001 Увод у право 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Сава Н. Аксић 0
198. 20.ОО0002 Римско право 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Огњен Б. Вујовић 0
199. 20.ОО0003 Социологија 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Урош В. Шуваковић 0
200. 20.ОО0039 Реторика 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
201. 20.ОО0040 Правна и пословна комуникација 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
202. 20.ОО0041 Основи социологије права 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Урош В. Шуваковић 0
203. 20.ОО0042 Правно нормирање 1.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Сава Н. Аксић 0
204. 20.ОО0006 Уставно право 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
205. 20.ОО0007 Енглески језик 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 10:00 Ирена М. Пантић 0
206. 20.ОО0008 Основи економије 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
207. 20.ОО0043 Изборно право 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
208. 20.ОО0044 Предузетништво 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
209. 20.ОО0045 Правна историја 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
210. 20.ОО0047 Локална самоуправа 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
211. 20.ОО0011 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
212. 20.ОО0012 Породично право 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
213. 20.ОО0013 Наследно право 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
214. 20.ОО0048 Брачно и породично имовинско право 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
215. 20.ОО0049 Права личности 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Душко М. Челић 0
216. 20.ОО0050 Наследно правни уговори 3.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Срђан М. Радуловић 0
217. 20.ОО0015 Кривично право 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Драган М. Благић 0
218. 20.ОО0016 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
219. 20.ОО0017 Право интелектуалне својине 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Гордана М. Дамјановић 0
220. 20.ОО0051 Српска правна историја 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
221. 20.ОО0052 Парламентарно право 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
222. 20.ОО0054 Интелектуална својина у информатичком друштву 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Гордана М. Дамјановић 0
223. 20.ОО0055 Криминална политика 4.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Здравко В. Грујић 0
224. 20.ОО0020 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
225. 20.ОО0021 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 09:00 Саша Л. Атанасов 0
226. 20.ОО0022 Радно право 5.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Слободанка П. Перић 0
227. 20.ОО0056 Основи економске политике ЕУ 5.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
228. 20.ОО0057 Психологија кривичног поступка 5.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 10:00 Саша Л. Атанасов 0
229. 20.ОО0062 Основи права ЕУ 2.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
230. 20.ОО0025 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
231. 20.ОО0026 Међународно јавно право 6.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 09:00 Дејан М. Мировић 0
232. 20.ОО0027 Управно право 6.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
233. 20.ОО0065 Криминалистика 6.сем. Основне академске студије права 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
234. 20.ОV0001 Увод у право 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 09:00 Сава Н. Аксић 0
235. 20.ОV0002 Римско право 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Огњен Б. Вујовић 0
236. 20.ОV0003 Социологија 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:00 Данијела . Здравковић 0
237. 20.ОV0039 Реторика 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
238. 20.ОV0040 Правна и пословна комуникација 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
239. 20.ОV0041 Основи социологије права 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:30 Данијела . Здравковић 0
240. 20.ОV0042 Правно нормирање 1.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:00 Сава Н. Аксић 0
241. 20.ОV0006 Уставно право 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
242. 20.ОV0007 Енглески језик 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 12:00 Маја П. Станојевић Гоцић 0
243. 20.ОV0008 Основи економије 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
244. 20.ОV0043 Изборно право 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
245. 20.ОV0044 Предузетништво 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
246. 20.ОV0045 Правна историја 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Огњен Б. Вујовић 0
247. 20.ОV0047 Локална самоуправа 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
248. 20.ОV0011 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Душко М. Челић 0
249. 20.ОV0012 Породично право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
250. 20.ОV0013 Наследно право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 09:00 Срђан М. Радуловић 0
251. 20.ОV0048 Брачно и породично имовинско право 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
252. 20.ОV0049 Права личности 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 10:00 Душко М. Челић 0
253. 20.ОV0050 Наследно правни уговори 3.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 10:00 Срђан М. Радуловић 0
254. 20.ОV0015 Кривично право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Драган М. Благић 0
255. 20.ОV0016 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Данијела З. Петровић 0
256. 20.ОV0017 Право интелектуалне својине 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:00 Гордана М. Дамјановић 0
257. 20.ОV0051 Српска правна историја 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
258. 20.ОV0052 Парламентарно право 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
259. 20.ОV0054 Интелектуална својина у информатичком друштву 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 11:00 Гордана М. Дамјановић 0
260. 20.ОV0056 Криминална политика 4.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
261. 20.ОV0020 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
262. 20.ОV0021 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 09:00 Мирјана В. Ђукић 0
263. 20.ОV0022 Радно право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 09:00 Слободанка П. Перић 0
264. 20.ОV0057 Основи економске политике ЕУ 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
265. 20.ОV0059 Међународно кривично право 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
266. 20.ОV0060 Право знакова разликовања 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 11:00 Гордана М. Дамјановић 0
267. 20.ОV0061 Поступак за расправљање заоставштине 5.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 10:00 Срђан М. Радуловић 0
268. 20.ОV0063 Основи права ЕУ 2.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
269. 20.ОV0025 Јавне финансије и финансијско право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:00 Сузана М. Димић 0
270. 20.ОV0026 Међународно јавно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 09:00 Дејан М. Мировић 0
271. 20.ОV0027 Управно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
272. 20.ОV0064 Пореско процесно право 6.сем. Основне академске студије права - високошколска једница у Врању 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
273. 20.МО0005 Теорија државе и права 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Сава Н. Аксић 0
274. 20.МО0006 Историја права 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
275. 20.МО0008 Холизам и право 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Сава Н. Аксић 0
276. 20.МО0009 Економска анализа права 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
277. 20.МО0010 Економске интеграције и Европска унија 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
278. 20.МО0011 Систем пореза на доходак грађана 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Сузана М. Димић 0
279. 20.МО0012 Малолетничко кривично право 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Драган М. Благић 0
280. 20.МО0014 Корпоративно кривично право 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Драган М. Благић 0
281. 20.МО0015 Виктимологија 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Здравко В. Грујић 0
282. 20.МО0016 Право на мирно уживање имовине 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Душко М. Челић 0
283. 20.МО0017 Биомедицина: медицинскоправни и породичноправни аспекти 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
284. 20.МО0018 Медицинско право 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
285. 20.МО0019 Право извршења и право обезбеђења 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
286. 20.МО0021 Арбитражно право 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Јелена М. Беловић 0
287. 20.МО0022 Трговинскоправни послови 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Драган М. Вујисић 0
288. 20.МО0024 Морал и право 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Сава Н. Аксић 0
289. 20.МО0026 Римска држава, политички систем и право 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
290. 20.МО0029 Институције и привредни развој 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
291. 20.МО0030 Државни менаџмент и тржишна привреда 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
292. 20.МО0031 Пореско подстицајно право 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Сузана М. Димић 0
293. 20.МО0032 Спољно трговинско пословање и царински систем 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Данијела З. Петровић 0
294. 20.МО0033 Насилнички криминалитет 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Здравко В. Грујић 0
295. 20.МО0034 Трговина људима 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
296. 20.МО0035 Посебне доказне радње 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
297. 20.МО0036 Посебни кривични поступци 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
298. 20.МО0037 Правила унакрсног испитивања 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Саша Л. Атанасов 0
299. 20.МО0040 Посебни ванпарнични поступци 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
300. 20.МО0041 Јавно извршитељско право 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 13:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
301. 20.МО0042 Права детета 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
302. 20.МО0045 Право потрошача 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
303. 20.МО0049 Право конкуренције 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Срђан М. Радуловић 0
304. 20.МО0048 Правна клиника имовинског права 2.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Душко М. Челић 0
305. MO0049 Савремено франшизинг пословање 1.сем. Мастер академске студије права 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Драган М. Вујисић 0
306. 20.МА0008 Наука о управи 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
307. 20.МА0009 Радно и службеничко право 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Слободанка П. Перић 0
308. 20.МА0010 Упоредно уставно право 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
309. 20.МА0011 Правни и административни систем ЕУ 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
310. 20.МА0012 Европски службенички системи 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Слободанка П. Перић 0
311. 20.МА0013 Право ЕУ 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Јелена М. Беловић 0
312. 20.МА0014 Управно процесно право 1.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
313. 20.МА0015 Дисциплинско право 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 11:00 Слободанка П. Перић 0
314. 20.МА0016 Локална и регионална самоуправа 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
315. 20.МА0017 Јавна својина 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Душко М. Челић 0
316. 20.МА0018 Аутономно право 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 11:00 Сава Н. Аксић 0
317. 20.МА0019 Управљање јавним финансијама 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Сузана М. Димић 0
318. 20.МА0020 Правна и пословна комуникација 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
319. 20.МА0021 Електронска управа 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Петар О. Милић 0
320. 20.МА0022 Академско писање 2.сем. Мастер академске студије права - Јавна управа и администрација 2021.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Огњен Б. Вујовић 0
321. 20.ОS0001 Основи права 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 10:30 Сава Н. Аксић 0
322. 20.ОS0002 Развој правних институција 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:30 Огњен Б. Вујовић 0
323. 20.ОS0026 Енглески језик 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 12:00 Маја П. Станојевић Гоцић 0
324. 20.ОS0027 Писање правних аката 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 10:30 Душко М. Челић 0
325. 20.ОS0028 Основи социологије права 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 09:30 Данијела . Здравковић 0
326. 20.ОS0030 Организација судске власти 1.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
327. 20.ОS0005 Економија за правнике 2.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:30 Данијела З. Петровић 0
328. 20.ОS0006 Уставно уређење 2.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
329. 20.ОS0007 Пореско право 2.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 10:00 Сузана М. Димић 0
330. 20.ОS0009 Основи породичног и наследног права 3.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
331. 20.ОS0010 Основи својинског и уговорног права 3.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 10:00 Срђан М. Радуловић 0
332. 20.ОS0011 Административно право 3.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
333. 20.ОS0013 Кривични судски поступци 4.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 10:00 Мирјана В. Ђукић 0
334. 20.ОS0014 Кривично право 4.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Драган М. Благић 0
335. 20.ОS0035 Изборно право 4.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 10:00 Бојан Ч. Бојанић 0
336. 20.ОS0038 Људска права 4.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Дејан М. Мировић 0
337. 20.ОS0017 Грађански судски поступци 5.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
338. 20.ОS0018 Увод у право Европске уније 5.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
339. 20.ОS0019 Пенологија 5.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 10:00 Владимир В. Вековић 0
340. 20.ОS0020 Основи радног права 5.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Слободанка П. Перић 0
341. 20.ОS0021 Управно процесно право 6.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 09:00 Бојан Ч. Бојанић 0
342. 20.ОS0022 Основи пословног права 6.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 10:00 Јелена М. Беловић 0
343. 20.ОS0048 Јавно извршитељско право 6.сем. Основне струковне студије права 2021.
(основне трогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 12:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
344. 20.ОО0001 Увод у право 1.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Сава Н. Аксић 0
345. 20.ОО0002 Римско право 1.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 0
346. 20.ОО0003 Социологија 1.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Урош В. Шуваковић 1
347. 20.ОО0039 Реторика 1.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:30 Огњен Б. Вујовић 0
348. 20.ОО0041 Основи социологије права 1.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 14:00 Урош В. Шуваковић 0
349. 20.ОО0006 Уставно право 2.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 14:00 Бојан Ч. Бојанић 0
350. 20.ОО0007 Енглески језик 2.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Ирена М. Пантић 0
351. 20.ОО0008 Основи економије 2.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 0
352. 20.ОО0044 Предузетништво 2.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 1
353. 20.ОО0045 Правна историја 2.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 1
354. 20.ОО0046 Менаџмент предузећа 5.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:00 Данијела З. Петровић 0
355. 20.ОО0011 Увод у грађанско право и стварно право 3.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 14:00 Душко М. Челић 0
356. 20.ОО0012 Породично право 3.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Олга С. Јовић Прлаиновић 0
357. 20.ОО0013 Наследно право 3.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:30 Срђан М. Радуловић 0
358. 20.ОО0015 Кривично право 4.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 03.09.2024. 14:00 Драган М. Благић 0
359. 20.ОО0016 Економска политика 4.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 09.09.2024. 14:30 Данијела З. Петровић 0
360. 20.ОО0051 Српска правна историја 4.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 04.09.2024. 14:00 Огњен Б. Вујовић 0
361. 20.ОО0020 Облигационо право 5.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 10.09.2024. 14:00 Срђан М. Радуловић 0
362. 20.ОО0021 Кривично процесно право 5.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:00 Саша Л. Атанасов 0
363. 20.ОО0057 Психологија кривичног поступка 5.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 13.09.2024. 14:30 Саша Л. Атанасов 0
364. 20.ОО0027 Управно право 6.сем. Основне академске студије права - центар за консултативну наставу у Краљеву 2021.
(основне четворогодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 14:00 Бојан Ч. Бојанић 0
365. 20.MAS8 Малолетничко кривично право 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Владимир В. Вековић 0
366. 20.MAS9 Право извршења кривичних санкција 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Владимир В. Вековић 0
367. 20.MAS12 Право на мирно уживање имовине 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Душко М. Челић 0
368. 20.MAS15 Право извршења и право обезбеђења 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
369. 20.MAS19 Наука о управи 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Дејан М. Мировић 0
370. 20.MAS20 Радно и службеничко право 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Слободанка П. Перић 0
371. 20.MAS21 Упоредно уставно право 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
372. 20.MAS25 Управно процесно право 1.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
373. 20.MAS35 Насилнички криминалитет 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 11.09.2024. 11:00 Владимир В. Вековић 0
374. 20.MAS36 Трговина људима 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 02.09.2024. 11:00 Мирјана В. Ђукић 0
375. 20.MAS42 Посебни ванпарнични поступци 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
376. 20.MAS43 Јавно извршитељско право 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 06.09.2024. 11:00 Владимир Д. Боранијашевић 0
377. 20.MAS51 Дисциплинско право 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 11:00 Слободанка П. Перић 0
378. 20.MAS52 Локална и регионална самоуправа 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 05.09.2024. 11:00 Бојан Ч. Бојанић 0
379. 20.MAS57 Електронска управа 2.сем. Мастер академске студије права - Високошколска јединица у Врању 2023.
(мастер једногодишње)
у септембарском и.р. 12.09.2024. 10:00 Петар О. Милић 0